Parametrizált komfort a fizikai terekben

A kutatócsoport vezetője: Dr. Borsos Ágnes

MIK

A csoport tevékeny­sége

Egy olyan tervezési módszer kidolgozása a cél, amely adatgyűjtésen, mérésen és adatfeldolgozáson alapszik, a fenntarthatóbb és egészségesebb épített környezet érdekében. Hosszútávú, komplex megoldáshoz meg kell teremteni a mérhető értékeket, ennek eredményeként fenntartható és innovatív megoldásokkal lehet kezelni az előttünk álló kihívásokat. Az élettereink definiálása/újradeffiniálása során az épített volumen, a horizontális vetület optimalizálása, a költséghatékonyság és az egészséges élettér kialakítása elsődleges cél. A munka két fő irányra oszlik, munkaterek és lakóterek megoldásainak vizsgálatára a parametrizált, egészségközpontú tervezés kidolgozásában.

  Módszer

  1. Egy összetett tervezési folyamat kidolgozása, amely döntési utakat határoz meg és ezáltal komplex módszertanná válik
  2. Tervezési részfolyamatok, automatizálás
  3. A belső tér emberre gyakorolt fiziológiai hatásait tervezési koncepcióalkotásba ülteti át

   Várható eredmények

   • TDK dolgozatok előkészítése
   • 1 db MSc szakdolgozat
   • 2 db Q2 Publikáció
   • 1 db K+F+I szerződés

   Eredmények

   • Q2 publikáció 2019 augusztus
    International Journal of Design & Nature and Ecodynamics
    An eco-approach to modularity in urban living
    Autors: Ágnes Borsos, Jeno Balogh, Balázs Kokas & Bálint Bachmann
    A cikk a fenntartható városi lakásokra ad egy koncepcionális javaslatot, amely biztosítja a megfizethetőséget az előregyártás és tömegtermelés által, úgy hogy felhasználóközpontú, egyénre szabott, optimalizált életterek jöjjenek létre a tervezési folyamat parametrizálásával.
   • Nemzetközi publikáció, konferencia kötet cikk – 2019. november
    Volume 238 of the WIT Transactions on Ecology and the Environment
    STRUCTURAL ADAPTABILITY OF RESIDENTIAL BUILDINGS - SUSTAINABLE CONCEPTS IN HUNGARIAN HOUSING
    authors: Balázs Kokas, Jeno Balogh, Ágnes Borsos, Gabriella Medvegy, Bálint Bachmann
    Lakóépületek fenntarthatóságának vizsgálata meglévő hazai példák alapján, azok teljes életciklusát elemezve. A fentiek alapján a problémák értelmezése, kiküszöbölésük lehetőségei, valamint egy ezekre a megoldásokra épülő, moduláris lakóépület koncepciójának bemutatása.
   • Nemzetközi publikáció, Q2 cikk – 2020. március
    International Journal of Design & Nature and Ecodynamics
    Harmonization of Structural and Functional Lifespans Of Prefabricated Residential Buildings
    authors: Balázs Kokas, Jeno Balogh, Ágnes Borsos, Gabriella Medvegy, Bálint Bachmann
    Épületek szerkezeti és funkcionális élettartamának analízise, a kettő összehasonlítása, illetve a köztük lévő egyensúly megteremtésének lehetőségeit vizsgálja a cikk. Az egyensúly létrehozása adaptációt igényel, ennek megfelelően az erre képes szerkezeti rendszer kidolgozása, optimalizált anyagválasztással.
   • 65 hallgató pilot projekt
    MSc 5. éves magyar és külföldi hallgatók bevonása az ITSH irodaépület loungoknak az átalakításában a dolgozói komfortérzetet növelése érdekébe
   • Doktori fokozatszerzések
    Kokas Balázs: "GAZDASÁG, KÖRNYEZET, TÁRSADALOM fenntarthatósági mérleg az építészetben" (2019) című értekezése, doktori védés építőművészet tudományágban
    Greg András: "RECIKLÁLT VÁROSÉPÍTÉSZET ÚJRAHASZNOSÍTOTT TERÜLETEK, TÉRFALAK ÉS TÉRFALRENDSZEREK" (2019) című értekezése, doktori védés építőművészet tudományágban
   • Alkalmazható tervezési metodika kidolgozása a ITS Hungary-val
    A kutatás során olyan három layerből álló comfortérkép került kidolgozásra, ami hosszú távon általános módszerré válhatna azáltal, hogy eszköztelenül (helyi adottságokat figyelembe véve és a tér komfort különbségeit ábrázolva), képes legyen az emberek/munkavállalók komfort és jólét szintjét növelni.
   • VR térkísérlet
    Az ITSH dolgozói komfortérzetének növelése érdekében a Mill Park irodaházban a munkavállalók által kevésbé preferált loungokat a kérdőívek és a mérőműszeres mérések eredményé alapján belsőépítészeti tervet készített a kutatócsoport. A tervek kidolgozása és koncepció kialakítása a virtuális valóságban (VR) készült. A kísérlet részét képezi a VR terek bemutatása a munkavállaók számára. A dolgozói vélemények kiértékelése az áttervezett terekkel kapcsolatban a kutatás későbbi szakaszában fog megtörténni.

   Együttműködések

   Céges együttműködések

   • ITSH BUDAPEST- K+F+I
   • BALSEN- K+F+I (előkészítés alatt)

   Kutatócsoport együttműködések

   • BIM skill labor - digitalizáció, tipizálás, előregyártás, programozott organizáció
    Prof. Dr. Bachmann Bálint
    VR szimulációk - a tér emberre gyakorolt hatása a virtuális valóságban - szimulációk, mérések - tervezési módszer fejlesztése
    A megoldás eszköze a virtuális szimuláció, ahol a parametrizált komfortot okos eszközökkel lehet vizsgálni és ábrázolni. Leképezve és szimulálva az egyre szükségesebbé váló előregyártást, amely a komfortot és egészséget növelheti épületeink, tárgyaink, eszközeink szintjén. A szisztematikus gondolkodás, a visszacsatolt mérési eredmények szükségesek az erkölcsi, gazdasági és egészségügyi fenntartható normák felkutatásához a kihívások feltérképezéséhez.
   • Intelligens város (Smart City Technologies, Mobility, Prevenció)
    Dr. Girán János adjunktus - októbertől folyamatosan
    A szubjektív munkahelyi komfortérzet mérésének előkészítése és az azt befolyásoló tényezők azonosítása. Az célzó adatfelvételt követően többdimenziós statisztikai elemzési módszerek alkalmazásra. A gyakorisági megoszlások vizsgálata gyakorisági táblák elemzése. A magyarázó- és az eredményváltozók közötti sztochasztikus kapcsolat vizsgálatára a kontingencia-táblák elemzése, és a korrespondencia analízis.

   Szakértői együttműködések

   • Akusztika
    Czimermann László - november, december
    Komfortot befolyásoló zajszint mérések elemzése, magyar szabványokkal való összehasonlítása.
   • Fényvizsgálat
    Dr. Elmer György egyetemi docens - november, december
    Komfortot befolyásoló fény és reflexiós viszonyok elemzése, magyar szabványokkal való összehasonlítása.

   Kutatók

   Prof. Dr. Balogh Jenő

   egyetemi tanár MSU Denver

   Dr. Borsos Ágnes

   Csoportvezető

   Cakó Balázs

   PhD hallgató, egyetemi tanársegéd

   Greg András

   egyetemi tanársegéd

   Grozdics Anett Tímea

   adminisztráció, szervezési feladatok

   Hendrix Thimea

   Doktorandusz

   Dr. Kokas Balázs

   junior kutató

   Lovig Dalma

   DLA hallgató

   Prof. Dr. Medvegy Gabriella

   kutató, PTE TKP projektvezető

   Ramos Gonzales Nicolas

   DLA hallgató

   Dr. Rétfalvi Donát

   Hallgatói koordináció, publikáció előkészítése

   Sadoud Nesma

   PhD hallgató

   Dr. Zoltán Erzsébet Szeréna

   Kutató oktató

   Projektek

   ITSH Komfort a munka terekben

   A kar meglévő együttműködését terjesztettük ki az IT-Services Hungaryval. A projekt célja a munkakomfort és munkahatékonyság összefüggésének a vizsgálata a Budapesti és Debreceni telephelyen.

   A kutatás célja a kutatás tárgyát képező meglévő irodaépület fizikai tulajdonságait megvizsgálva és kiértékelve, az eredmények optimalizálásával a dolgozói komfort növelése és az egészség kockázatok csökkentése. A kutatócsoport fő feladata az egyéni komfortérzet fokozása érdekében olyan komplex tervezési módszer kidolgozása, amely az egészségi kockázatokat csökkentő megoldásokat alkalmazó és fenntartható módon üzemeltethető épített környezet – elsősorban a belső terek használatát, kialakítását segíti.

   Kutatócsoportunk az ITSH Kft-vel együttműködés keretében dolgozik. A vizsgálat során az adatgyűjtés egyrészt a szubjektív komfortérzet feltérképezését, másrészt a dolgozói komfortérzetet potenciálisan meghatározó hatások – széndioxid koncentráció, zajszint, fényviszonyok, hőmérséklet és páratartalom – műszeres mérését célozta.

   Használt mérő eszközök

   • TESTO 480 – klíma és légtechnikai mérőműszer
   • TESTO 315-3 - környezeti CO/CO2 mérő
   • KIMO LX 200 LUXMETER
   • NTI Audio &Acoustic XL2
   • TROTEC BZ25 CO2 air quality monitor

   Lakóépületek fenntarthatósága, komfortérzet

   Kortárs lakóépületek koncepcióinak kidolgozása során a fenntarthatóság alapvető szempont. Egy épület fenntarthatósága jellemezhető annak időtállóságával, azaz az épület élettartamával, amelynek meghatározó eleme az épület szerkezeti- és funkcionális tulajdonságainak kapcsolata. A kutatás célja a lakóépületek szerkezeti- és a funkcionális élettartamának vizsgálata, a feltárt adatok és összefüggések alapján az ezek közti egyensúlyteremtés lehetőségeinek feltérképezése. Ennek feltétele az adaptálhatóság, amely erre a célra optimalizált szerkezeti rendszer- és anyagválasztással biztosítható. A fentiek alapján célunk egy olyan szerkezeti rendszer kidolgozása, melynek segítségével egy tervezett lakóépület a kívánt átalakíthatóságot képes biztosítani, a statikai, akusztikai igények figyelembevételével, mindemellett a lakók számára magas komfortszintet képes nyújtani.